Zonne-Energie

Zonne Energie werkt!

Zonne energie is naar onze mening een goed alternatief en onuitputtelijke energie bron voor nu en in“de toekomst”. Toepassingen kunnen worden gerealiseerd in bestaande woning/gebouwen alsmede nieuw te bouwen projecten.

Waarmee de energievoorziening makkelijk in eigen hand kan worden gehouden.

Waarom zullen we nog langer de fossiele brandstoffen gaan exploiteren en uit te putten en deze energie blijven inkopen? Terwijl er legio alternatieve rendabele oplossingen voorhanden zijn. Waarmee we een verbetering geven aan milieu en klimaat. Terwijl het  financieel  een gedegen rendement geeft voor zowel particulier of bedrijf.

Zonne Energie Systemen zijn op te splitsen in twee hoofdgroepen:

 • Thermische Panelen / Zonneboiler  ( omzetting in warmte )
 • Fotovoltaїsche Panelen / Zonnepanelen  ( omzetting in elektriciteit )

Zonnepanelen

Een Fotovoltaїsch paneel ( engelse afkorting PV ) of Nederlands gezegd een zonnepaneel is een paneel dat zonlicht omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal zonnecellen op een paneel gemonteerd.

Het zonlicht die zo wordt opgevangen wordt omgezet in gelijkstroom/gelijkspanning en is daarmee een vorm van hernieuwbare energie, met naar onze mening voordelen t.o.v. de huidige fossiele brandstoffen.

Aangezien ons netwerk werkt met ca.230 Volt wisselspanning is het nodig deze gelijk spanning omzetten naar bruikbare wisselspanning.

Dit gebeurt door de omvormer. Deze zit geplaatst tussen de zonnepanelen en het elektriciteit netwerk / meterkast.

Wereldwijd bestaan veel verschillende soorten merken zonnepanelen, met verschillende technieken.

De meeste gebruikte techniek en bekende:

 • monokristallijne siliciumcellen
 • polykristallijne siliciumcellen
 • CIS of CISG dunne film panelen

Bovenstaande cel technologieën met ieder zijn specifieke cel eigenschappen.

Mono kristallijne en Poly kristallijne

Mono kristallijne en Poly kristallijne zonnecellen hebben een hoog rendement, maar presteren iets minder bij hoge temperaturen of bij een minder optimale zonnestraling. Doordat de productie van mono kristallijne en poly kristallijne zonnepanelen bewerkelijker is dan de oude amorfe of dunne film panelen zijn ze duurder maar ook zwaarder dan dunne film panelen.

Het verschil in rendement tussen Poly en Mono kristallijne paneel is zeer klein en de KWh productie tussen beide panelen is hierdoor nagenoeg gelijk. Poly kristallijne panelen reageren iets beter op diffuus licht terwijl Mono kristallijne panelen beter omgaat onder warmere omstandigheden.

Het verschil daadwerkelijk tussen mono en poly kristallijne panelen is klein. Doordat de mono kristallijne paneel esthetisch mooier is dan poly paneel kiest men sneller voor een volledig zwarte mono paneel.

Kiest men voor de KWh productie dan voldoet een Poly paneel prima.

Dunne-film technologie

Verwachtingen ten aanzien van CIS / CISG panelen lijken positief. CIS of CISG panelen zijn eveneens op dunne film technologie gebaseerd. De nieuwste generatie CIS-panelen kunnen een efficiëntie halen van 13-15 procent of zelfs meer. CIS panelen presteren goed onder zwak licht omstandigheden. Vooral in de winter of op oost of west daken halen CIS panelen meer opbrengst dan monokristallijne of polykristallijne panelen.

Ook zuid gericht presteren de panelen aanzienlijk stabieler omdat de techniek beter omgaat met warmte.

Zon Thermische panelen / Zonneboiler

Zon thermische systemen

Een Thermische zonnesystemen  bestaan  uit een collector (vacuümbuizen / vlakke plaat ) die meestal op het dak gemonteerd worden en zonlicht opvangt en omzet in warmte. Daarnaast bestaat het systeem uit een goed geïsoleerd opslagvat, waarin  kraan water / CV wordt voorverwarmd. Tussen de collector en het opslagvat zitten vloeistofleidingen ( warmte opname vloeistof ) , Pomp en regeltechniek ( bepaling voor warmte overdracht momenten )

Wanneer de temperatuur in de zonnecollectoren oploopt wordt door de regeltechniek een pomp in het gesloten vloeistof circuit aangestuurd. Door middel van deze pomp wordt het vloeistof en daarmee de warmte van de collector naar het opslagvat getransporteerd. In het opslagvat zit een gesloten spiraal welke afgescheiden is van het te gebruiken leiding water. Warmte afgifte van deze spiraal zorgt voor temperatuursverhoging van het leidingwater.

Vervolgens zal de temperatuur in het opslagvat oplopen. Zodra de collector temperatuur te laag is om het opslagvat verder te verwarmen, zal de pomp door regeltechniek stoppen. Gedurende de dag zal dit proces meerdere keren worden herhaald en wordt op deze manier het opslagvat geleidelijk warmer. Op hele mooie dagen kan de temperatuur oplopen tot 85 °C.

Dit voorverwarmde water kan vervolgens gebruikt worden voor ondersteuning van CV water ,-en of gebruikt worden voor tapwater voorziening. En wordt eventueel na verwarmd door geiser, CV ketel of warmte pomp.

Zakelijk Zonne Energie

In de loop der jaren zijn fotovoltaïsche installaties aanzienlijk krachtig,betaalbaar en betrouwbaar geworden.

Door het gebruik van grote dak oppervlakktes die geschikter dan ooit zijn geworden voor de installatie van fotovoltaïsche systemen.

Zijn er in Nederland nog een gedegen mogelijkheden in de vorm van productie daken van commerciële en industriële daken. Naar onze mening moet deze worden benut.

Verhuur of verpachting behoord tot de mogelijkheden. Fiscale en subsidie mogelijkheden kunnen bij de keuze doorslag gevend zijn.

Een geplande dak renovatie kan de eerste stap zijn in richting van zonne-energie.

Er zijn gedegen oplossingen en rendabele investeringen. Waarbij wij uw investering in samenwerking met onze partners en leveranciers tot rendabel en betrouwbaar kunnen maken.

Met een duurzame energievoorziening op eigen dak of grondopstelling. En daarmee het bedrijf duurzaam en innovatief te maken.

Hoeveel rendement

Een dergelijke investering zal geven is afhankelijk van uw verbruik en de fiscale situatie.

Verbruikers tot 50.000 kWh betalen relatief veel voor hun stroom (vanwege de hogere energiebelasting). De huidige salderingswetgeving en veel energieleveranciers staan toe dat bedrijven de opbrengst van zonnepanelen volledig kunnen salderen met hun gebuikte elektriciteit.

Door gebruik te maken van verschillende fiscale regelingen behaalt de duurzame investering een zeer gunstig rendement.

Verlaging Operationele kosten

Met als voorbeeld een gedegen zonnestroom installatie behaalt u een gedegen besparingen  op uw elektriciteit verbruik en kosten. Met een terugverdientijd van ca. 5 jaar bent uw verzekerd van een jaarlijks goed rendement.

Wij helpen u samen met onze partners bij het aanvragen van de Energie investeringsaftrek (EIA), de toepassing van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), en de regeling Tijdelijke Willekeurige Afschrijving.

Particuliere Zonne Energie

In de afgelopen jaren is één ding constant gebleven  de toename van de energieprijzen. Heeft u een dak, tuin of carport en de wil om te kiezen om zelfvoorzienend te worden? Kies dan voor om uw eigen energie op te wekken?

Een ding is zeker – Zonnepanelen zal u toelaten om duurzame elektriciteit te produceren voor eigen gebruik en heeft per saldo een mindere prijs wat u betaalt uw elektriciteitsleverancier.

Gewoon een betere prijs!

Voordelen Woning

 • Zonnepanelen dragen bij aan een betere energielabel voor uw huis. Sinds 1 januari 2015 is het energielabel voor iedereen verplicht die een huis wil kopen, verkopen of verhuren
 • Zonnepanelen voegen waarde toe aan uw huis.
 • Uw energiekosten dalen per maand, want u wekt nu voor een deel (of helemaal) uw eigen stroom op

Financieel Voordeel

 • U kunt met een gemiddelde installatie zonnepanelen op uw woning gemiddeld 650,- euro per jaar op uw energiekosten besparen
 • Wordt er meer stroom opgewekt  dan u verbruikt, dan kunt u dat terugleveren aan uw energieleverancier. De vergoeding die u hiervoor krijgt, verschilt per leverancier.
 • Zonnepanelen geven een betrouwbaar rendement en verdient zich snel terug. Denk hierbij ook aan inflatie en energie prijs verhogingen.

Voordelen voor het milieu

 • Met zonnepanelen op uw dak wekt u uw eigen groene stroom op, duurzaam en renderend.
 • Zonnepanelen verlagen de CO2-uitstoot van uw huishouden
 • Zonne-energie opwekken geeft geen hinder.

Stimuleringen in de aanschafwaarde

Btw Teruggave Particulier

BTW Zonnepanelen terugvragen

Het Europese Hof bepaalde dat particulieren de betaalde BTW over de aankoop van uw zonnepanelen kunnen terugvragen bij de belastingdienst. Wij helpen u hierbij graag. Makkelijk, zorgeloos en door onze accountant.

Om de BTW terug te krijgen dient u als BTW ondernemer geregistreerd te worden bij de belastingdienst. Ook moet u aan bepaalde eisen voldoen zoals het indienen van BTW-aangiften en het voeren van een administratie. Tot slot moet u BTW betalen over alle stroom die u opwekt.

Wij nemen graag de hele procedure over en regelen dat u aan alle eisen van de belastingdienst voldoet. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u geen BTW betaald over de stroom die opgewekt wordt.

Meer informatie:

BTW teruggave zonnepanelen

Vanaf de dag dat zonnepaneel systeem in werking is.

Verlaagt u de maandelijkse kosten die u aan uw energiebedrijf betaalt! Heeft u een koophuis, dan profiteert u dubbel. Zonnepanelen hebben namelijk een gunstige invloed op de waarde van uw woning.

Is de zonnestroom installatie zakelijk?

Dan zijn er gunstige fiscale regelingen en subsidie’s beschikbaar om zakelijk zonnestroom nog rendabeler te maken.

Zonnestroom steeds voordeliger

De investering in aanschaf en installatie van de zonnepanelen met een omvormer verdient u snel terug. Bovendien wordt verwacht dat de prijs voor elektriciteit van uw energieleverancier blijft stijgen. Winst behaalt u simpelweg door uw jaarlijkse zonnestroomproductie af te trekken van uw jaarlijkse stroomverbruik. Dit noemen we salderen. Daarvoor hoeft u alleen uw meterstanden voor door te geven aan uw energiebedrijf. De rest gaat vanzelf.

Kwaliteit belangrijk


Voor niets gaat de zon op: natuurlijk moet u wel eerst een investering doen. Kwaliteit is hierin een bewuste keuze. Immers is zonnestroom installatie een lange termijn investering.

Vraag vrijblijvend een passende offerte aan